อ้ายแคนบอกข่าว ? กระทรวง พม.ยืนยัน ไม่มีการงดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

อ้ายแคนบอกข่าว ? กระทรวง พม.ยืนยัน ไม่มีการงดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค ทั่วประเทศ, ทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2, เพจอ้ายแคนบอกข่าว, และเพจสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :