อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ถนนหมายเลข 12 ถนนชั้น 1 เชื่อมโยงการค้า ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ถนนหมายเลข 12 ถนนชั้น 1 เชื่อมโยงการค้า ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค ทั่วประเทศ, ทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2, เพจอ้ายแคนบอกข่าว, และเพจสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :