อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกใช้ธนบัตรพอริเมอร์ 20 บาท 24 มีนาคมนี้

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกใช้ธนบัตรพอริเมอร์ 20 บาท 24 มีนาคมนี้

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :