อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ครม.เห็นชอบปรับเงื่อนไขเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้ครอบคลุม ดูแลเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกกว่า 120,000 ครัวเรือน

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ครม.เห็นชอบปรับเงื่อนไขเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้ครอบคลุม ดูแลเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกกว่า 120,000 ครัวเรือน 

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar