อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 การบริหารจัดการน้ำของประเทศ ใช้งบกลางคุ้มค่า 2 ปี ประชาชนได้ประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ 7.5 ล้านไร่

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 การบริหารจัดการน้ำของประเทศ ใช้งบกลางคุ้มค่า 2 ปี ประชาชนได้ประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ 7.5 ล้านไร่

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :