ตอนที่ 8 : พลังงานนิวเคลียร์

🎬 สารคดีสารานุกรมไทย ตามพระประสงค์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10
ตอนที่ 8 : พลังงานนิวเคลียร์


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :