พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง)

พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง)
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :