🐂🐄 วัววากิวสุรินทร์ สินค้าเกษตร เกรด Premium

🐂🐄 วัววากิวสุรินทร์ สินค้าเกษตร เกรด Premium
การเลี้ยงวัววากิว ถือว่าเป็นความนิยมอย่างมากในกลุ่มเกษตรกรหลายจังหวัด เพราะมีราคาขายได้ดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่จังหวัดสุรินทร์มี "วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนวากิวสลักได"
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 104 หมู่ที่ 3 ตำบลสลักได อำเมือง จังหวัดสุรินทร์


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar