🗓 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.

🗓 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,432 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,373,124 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,374,662 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 9,765 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,596,559 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,543,156 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 31,463 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 สิงหาคม 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 141,680,300 โดส
----------------------------
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 4,079 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 8,023 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 31,778 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :