🗓 วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.

🗓 วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,129 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,452,097 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,465,999 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 10,970 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,675,532 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,634,493 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 32,668 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กันยายน 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 143,175,948 โดส
----------------------------
วันที่ 20 กันยายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 2,588 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 4,002 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 12,465 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :