🗓 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 🕧 เวลา 12.30 น.

🗓 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,680 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 156,365 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 108,826 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,238 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 185,228 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 136,252 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,332 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 8 มิถุนายน 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 5,107,069 โดส
----------------------------
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 428,459 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 43,669 รายคะแนนโหวต :