ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
รวม 11,784 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 11,684 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 100 ราย
ผู้ป่วยสะสม 386,307 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 5,741 ราย
หายป่วยสะสม 262,225 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 81 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :