ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
รวม 14,403 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,770 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,275 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 341 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 17 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,324,090 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 15,610 ราย
หายป่วยสะสม 1,169,965 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 141,642 ราย
เสียชีวิต 189 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :