🗓 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 🕧 เวลา 12.30 น.

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,019 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,129,802 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,078,005 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 7,613 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,353,237 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,246,499 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 29,311 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 11 พฤษภาคม 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 135,106,059 โดส
----------------------------
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 20,768 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 54,557 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 92,254 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :