ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
รวม 7,779 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,777 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,137,581 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 9,286 ราย
หายป่วยสะสม 2,087,291 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 75,864 ราย
---------------------
เสียชีวิต 56 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,277 ราย
เฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย
อัตราครองเตียง ร้อยละ 17.1


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :