🗓 วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.

🗓 วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 7,779 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,137,581 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,087,291 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 7,669 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,361,016 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,255,785 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 29,367 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 พฤษภาคม 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 135,291,382 โดส
----------------------------
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 23,082 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 63,583 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 98,658 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :