⚡ สะสมคะแนนสุดสนุกกับ Watt-D Point ⚡

⚡ สะสมคะแนนสุดสนุกกับ Watt-D Point ⚡

📍รับคะแนนเดือนแรกสูงสุด 1,130 คะแนน
เมื่อสมัคร Watt-D Point ครั้งแรก รับทันที 500 คะแนน
เมื่อสมัคร e-Bill ครั้งแรกโดยเลือกรับทั้งใบแจ้งค่าไฟฟ้า “และ” ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี รับเพิ่ม 500 คะแนน
เมื่อรับ e-Bill ต่อเนื่องทุกเดือน (รับทั้งใบแจ้งค่าไฟฟ้า “และ” ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) รับเพิ่ม 30 คะแนน เฉพาะชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ (e-Payment)
เมื่อชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนดทุกช่องทาง รับเพิ่ม 100 คะแนน (ยกเว้นหักบัญชีเงินฝากธนาคาร / หักบัญชีบัตรเครดิต รับ 30 คะแนน)
📍รับคะแนนเพิ่มต่อเนื่องสูงสุดทุกเดือน 130 คะแนน
เมื่อรับ e-Bill ต่อเนื่องทุกเดือน (รับทั้งใบแจ้งค่าไฟฟ้า “และ” ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) รับเพิ่ม 30 คะแนน เฉพาะชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ (e-Payment)
เมื่อชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนดทุกช่องทาง รับเพิ่ม 100 คะแนน (ยกเว้นหักบัญชีเงินฝากธนาคาร / หักบัญชีบัตรเครดิต รับ 30 คะแนน)

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
ยิ่งสะสม ยิ่งแลก ยิ่งคุ้ม กับ Watt-D Point บน PEA Smart Plus
>> App Store: https://shorturl.asia/C90xP
>> Google Play: https://shorturl.asia/Rd0HV

Cr. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag