คู่มือสารตั้งต้นเล่ม 2 (ห้องเรียนฉลาดรู้)
1/08/2565 | 95

📚 คู่มือสารตั้งต้นเล่ม 2 (ห้องเรียนฉลาดรู้)

คู่มือสารตั้งต้น “ห้องเรียนฉลาดรู้” เหมาะสำหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายไปพร้อมกับการสอดแทรกความรู้ให้กับนักเรียนในห้องเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้สนุกและมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมเหมาะสำหรับเด็กในวัยประถมศึกษา ในคู่มือมีตัวอย่างกิจกรรมที่คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่คุณครูสอนได้ ซึ่งจะทำให้คุณครูเปลี่ยนห้องเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ เป็นห้องเรียนที่เด็ก ๆ จะสนุกและมีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น