📌 นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด 5-6 พฤษภาคม 2567

📌 นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 5 พฤษภาคม 2567
- เวลา 14.00 น. ติดตาม ประเด็นการบริหารจัดการน้ำ ณวัดกู่พระโกนา อำเภอสุวรรณภูมิ
- เวลา 16.30 น. รับฟังปัญหาและพบปะประชาชน ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร
วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 
- เวลา 09.30 น. ติดตามประเด็นการขยายเขื่อนป้องกันตลิ่งและผนังกั้นน้ำ ณ วัดท่าสะแบง อำเภอเสลภูมิ
- เวลา 11.15 น. ติดตามประเด็นปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งและรับฟังปัญหาและ พบปะประชาชน ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยอำเภอหนองพอก
- เวลา 13.30 น. ติดตามประเด็นการใช้บริการและความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ ณโรงพยาบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง
รับชม Live ผ่านเพจ กรมประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/prdofficial


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag