🌍 นันยาง แบรนด์ไทยรักษ์โลกช่วยลดขยะทางทะเล

🌍 นันยาง แบรนด์ไทยรักษ์โลกช่วยลดขยะทางทะเล

นันยาง แบรนด์รองเท้าที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน ได้ร่วมแก้ปัญหาขยะทางทะเล โดยเล็งเห็นว่าหนึ่งในขยะที่เห็นเกลื่อนตามชายหาดคือรองเท้าแตะ จึงได้พัฒนาโปรเจกต์ “รองเท้า KHYA (ขยะ)” ร่วมกับ “ทะเลจร” องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งจัดการขยะทะเล โดยการรีไซเคิลรองเท้าแตะตามชายหาดให้กลายเป็นรองเท้าคู่ใหม่ที่พร้อมนำไปใช้งานอีกครั้ง

โครงการ “รองเท้า KHYA (ขยะ)” นอกจากจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาขยะทะเล มองเห็นคุณค่าของขยะ และเป็นแรงบันดาลใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาโดยเริ่มต้นที่ตนเอง


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag