🌍 ‘บัตรเครดิต DO Black’ คิดค้นและผลิตขึ้นโดย Doconomy บริษัท Fintech จากสวีเดน ร่วมกับ Mastercard ซึ่งมีฟังก์ชันหลักเป็นการช่วยติดตามการใช้จ่ายของผู้ถือบัตร

🌍 ‘บัตรเครดิต DO Black’ คิดค้นและผลิตขึ้นโดย Doconomy บริษัท Fintech จากสวีเดน ร่วมกับ Mastercard ซึ่งมีฟังก์ชันหลักเป็นการช่วยติดตามการใช้จ่ายของผู้ถือบัตร และวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น หากคุณซื้อเสื้อผ้า ก็จะวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตเสื้อผ้า โดยบัตรจะตั้งค่าปริมาณการปล่อยก๊าซสูงสุดเอาไว้ โดยใช้ระบบคำนวณที่เรียกว่า Aland Index และมีการแจ้งเตือนผ่านแอป DO ซึ่งจะแสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซที่มาจากการผลิตสินค้านั้น เมื่อการใช้จ่ายได้สร้างก๊าซถึงปริมาณที่กำหนดไว้ ผู้ใช้ก็จะไม่สามารถใช้จ่ายต่อได้ กลไกนี้จึงช่วยสิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้จ่ายไปด้วยในตัว

DO Black เริ่มเปิดให้ใช้งานในสวีเดนเป็นที่แรก ซึ่งเหมาะสมแก่เงื่อนไขการใช้บัตร เพราะเป็นประเทศที่มีมาตรฐานในการดำเนินชีวิตสูง และมีการปล่อยก๊าซเป็นจำนวนมาก โดยในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่การให้บริการประเทศอื่น ๆ ต่อไป


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag