พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

๑ เมษายนวันข้าราชการพลเรือน


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag