เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน

พระราชินี ศรีสง่า ของข้าสยาม
ทุกเขตคาม แซ่ซ้อง สรรเสริญ
สดุดี เกริกก้อง พิพัฒน์เจริญ
ยศยิ่งเทอญ คู่ไทย นครา

บารมี ปกเกล้า เหล่าพสก
งามดิลก อเนกอนันต์ สนั่นหล้า
พระเมตตา แผ่พิพัฒน์ รัฐสีมา
ปิ่นจักรา วงศ์จักกรี ศรีอมร

ออกพระนาม สุทิดา ประเสริฐยิ่ง
สมเป็นมิ่ง แม่เมือง มหิศร
ทูลเทิดไท้ ยกไว้ เหนือบวร
เอกองค์อร พระผ่านฟ้า มาหาราชินี

✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag