📣 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเดินทางกับรถโดยสารของ บริษัทฯ ดังนี้

📣 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเดินทางกับรถโดยสารของ บริษัทฯ ดังนี้
1. ผู้ใช้บริกาsรถโดยสาร บขส. สามารถเดินทางได้ โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยกเว้นจังหวัดที่กำหนดให้ผู้เดินทางต้องมีเอกสารรับรองดังกล่าว
2. ผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสาร ร้อยละ 20 (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) เมื่อแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.-31 ต.ค. 2564
3.ขอความร่วมมือผู้โดยสารตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดจาก https://www.moicovid.com/
ก่อนการเดินทาง
4. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและประกาศคำสั่งฯของกรมการขนส่งทางบกหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ www.transport.co.th
, Facebook Fanpage บขส. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

Cr. บขส.คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag